Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Hypnose Praktijk Antwerpen

Voorwaarden Aangaande Sessies

Het is ons doel als Hypnose Praktijk, gevestigd te Bredestraat 176, 2620 Hemiksem, om de best mogelijke service te bieden aan al onze cliënten, en onze cliënten zo duidelijk mogelijk te informeren. Om deze doelen te bereiken, is het nodig enkele algemene voorwaarden te stellen bij het boeken van een sessie.

Verbintenis van inzet

Ik verbind mij ertoe al mijn kennis en ervaring te gebruiken om u zo goed mogelijk te helpen voor het gestelde probleem, en om u in een goede staat van hypnose te kunnen brengen. Op dezelfde manier verwacht ik inzet van u. Of u in hypnose gaat of niet hangt van uzelf af — als u mijn instructies precies opvolgt, gaat u gegarandeerd in hypnose. Gebeurt dat niet, bijvoorbeeld omdat u moeite heeft om zich te “laten gaan”, dan stoppen we meteen en hoeft u niet de hele sessie te betalen, maar slechts €50,00 voor mijn tijd en moeite.

Sessieduur

De prijzen zijn per sessie, niet per uur. De meeste sessies nemen 60 tot 90 minuten in beslag.

Betaling

Betaling gebeurt ter plaatse en enkel in contant geld. Er is geen betaalterminus aanwezig.

Afspraak verplaatsen

Wanneer u een afspraak verplaatst ten minste 48 uur op voorhand, is dit geheel kosteloos. Wanneer u een afspraak verplaatst binnen de 48 uur voorafgaand op die afspraak, gaat het eigenlijk om een annulatie + een nieuwe afspraak. Dit is omdat het op zo’n korte termijn zo goed als onmogelijk is om het vrijgekomen uur nog door te geven aan iemand anders.

Afspraak annuleren

Wanneer u een afspraak annuleert ten minste 48 uur op voorhand, is dit geheel kosteloos. Wanneer u een afspraak annuleert binnen de 48 uur voorafgaand op de afspraak, wordt de gehele sessie in rekening gebracht en dient dus betaald te worden. Dit is omdat het op zo’n korte termijn zo goed als onmogelijk is om het vrijgekomen uur nog door te geven aan iemand anders.
Een afspraak kan u zowel telefonisch annuleren (kan ook door voicemail in te spreken of berichtje te sturen) als via online afsprakensysteem. (hiervoor klik je op de annuleringslink die je kreeg op je bevestigings-email.

Niet komen opdagen/afwezig op eerste afspraak

Wie op een eerste afspraak voor een bepaalde behandeling niet komt opdagen zonder verwittiging krijgt géén nieuwe afspraak. De volledige sessie wordt dan in rekening gebracht.

Geen medische diensten

Hypnotherapeut Isa Kose – en alle andere aan hypnose-praktijk verbonden hypnotherapeuten – zijn geen artsen, psychiaters, psychologen of diëtisten. Wij stellen dus geen medische diagnoses, schrijven geen geneesmiddelen voor en leveren geen medische diensten of voedingsadviezen. Alle therapieën zijn daarentegen gebaseerd op in het métier van de hypnotherapie bekende, gedocumenteerde en aanvaarde methodes.

Garantie

Geen enkele therapie biedt garanties. Niet iedereen reageert op dezelfde manier op therapie, net zomin als op medicijnen. Geen enkele therapeut is dus in de mogelijkheid om het eindresultaat te garanderen: geen enkele arts, psychiater, psycholoog, psychotherapeut of hypnotherapeut kan een garantie geven. De cliënt voorspiegelen dat resultaten gegarandeerd zijn, zou dus niet alleen onjuist zijn, maar ook onethisch. Wij kunnen enkel garanderen dat we ons uiterste best doen om de cliënt te helpen. Een deel van het werk ligt ook bij de cliënt zelf.

Betwisting

Wij halen schitterende resultaten, toch is het raadzaam ook een betwistingsclausule in de Algemene Voorwaarden te voorzien. In geval van betwisting, dwz. ontevredenheid van de cliënt over de gebruikte methoden (of resultaten, zie punt hierboven), is verhaal niet mogelijk. Immers, hypnotherapie is een samenwerking tussen de cliënt en de hypnotherapeut. Het is dus duidelijk dat het resultaat erg afhankelijk is van de motivatie én de toewijding én de inspanning van de cliënt. Ook al doen wij ons werk correct, en geven we de juiste suggesties, dan kan er enkel van een goed resultaat gesproken worden als de cliënt deze suggesties ook aanvaardt en ter harte neemt.

Zou er toch een geval van ontevredenheid en betwisting zijn, dan kunnen we alle gegeven suggesties weer wegnemen. Hypnotherapie is een mentaal proces, en we kunnen alle gegeven input dus ook weer ongedaan maken. In geen geval kan er sprake zijn van enige schade, en dus ook niet van schadevergoeding of terugbetaling.

Het maken van een afspraak betekent de automatische aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden.

Voorwaarden Aangaande Opleidingen

Annulatieregeling:

Indien er door omstandigheden een annulatie of uitstel van sprake is vanuit een van de partijen, dan gelden volgende procedures:

Opleiding uitgesteld of afgelast door Hypnose Praktijk:

Indien een opleiding waar u voor bent ingeschreven dient te worden uitgesteld door Hypnose Praktijk, dan hebt u het recht om uw inschrijving te annuleren en te vragen voor een volledige terugbetaling.

Indien u als opdrachtgever zelf uw inschrijving wilt annuleren:

  • Een annulatie dient altijd schriftelijk te gebeuren per email naar info@hypnosepraktijk.net
  • Als u nog geen betaling had gemaakt, was uw inschrijving nog niet geregistreerd, en dient er niets te gebeuren.
  • Als u wilt annuleren vóór de aanvang van de cursus en u al reeds een betaling hebt gemaakt: dan worden er 30€ administratiekosten afgehouden van het betaalde bedrag, en de rest krijgt u zo snel mogelijk teruggestort op uw rekening.
  • Als u hebt besloten om de cursus stop te zetten na aanvang van de opleiding, dan worden er geen terugbetalingen meer gedaan.
  • Als u door omstandigheden niet kunt aanwezig zijn, is het altijd mogelijk om de cursus op een latere tijdstip te volgen zonder extra kosten.

Het inschrijven en betalen voor een opleiding betekent de automatische aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden.

Vragen? Contacteer ons!